CIRCUITO BUCLES

¿QUE ES?

Circuit Bucles és un Festival de Dansa l’objectiu del qual és integrar la Dansa en la societat a través de l’exhibició de peces de xicotet format i duració mostrant-la en un marc diferent del convencional, creant un circuit de dansa en un barri i els seus singulars espais tant urbans com privats.

La seua altra finalitat és acostar les últimes tendències de dansa i culturals fomentant la creació de nous públics. Circuit Bucles és un Festival de Dansa de gent, espais i propostes no convencionals.

El seu objectiu és integrar la dansa en la societat creant un circuit de dansa i oferint al públic una experiència artística subversiva, a través de peces de dansa de xicotet format mostrant-la en un marc diferent del convencional, creant un circuit de dansa en un barri i els seus singulars espais tant urbans com privats.

La seua altra finalitat és acostar les últimes tendències de dansa i culturals fomentant la creació de nous públics. El festival,cuyas característiques ho fan únic a la Comunitat Valenciana, actua des del seu naixement en 2013 com una plataforma de promoció i impuls de companyies i artistes emergents i consolidats de la ciutat i nacionales,y com un laboratori d’experimentació obert a l’intercanvi i al diàleg artístico,consolidándose com un festival itinerant amb propostes de dansa diferents.

Cada any, el festival tria un barri de la ciutat de València i ho transforma en un espai on conviuen diferents arts

vives en un marc no convencional, amb espais singulars, urbans i privats com a museus, terrats, biblioteques i altres escenaris distints on mai abans s’ha escenificat.

El festival té com a missió acostar les últimes tendències en dansa i culturals més subversives, promoure propostes alternatives i canviar la perspectiva artística i estètica per a la creació de nous públics.


En el festival conviuen peces de dansa de curta duració, tallers infantils, projectes d’integració social,certamen coreogràfic, cicles de cine dansa, i activitats paral·leles com a concerts o instal·lacions; totes elles amb un enfocament peculiar, desenfadado,excéntrico…dando entrada al distint.

La seua celebració

“En esta VII Edició, Cicuito Bucles es trasllada novament al barri del Carme però també elabora un projecte social en el barri de Natzaret i conjuga diferents propostes en altres espais de representació de la ciutat. Tot això, filat finament per a crear un circuit de propostes en què la dansa, es tornarà protagonista i permetrà a l’espectador acostar-se i disfrutar d’ella, aproximant-se des d’una visió diferent en entorns distints i peculiars. Les dates de la pròxima edició són del 26 d’octubre al 2 de novembre 2019”