EN UN MOMENT HISTÒRIC ON ES DEMANDA DISTÀNCIA SOCIAL, BALLAREM I Potser, D’ESTRAPERLO, FINS ENS TOQUEM. A l’espera QUE LA HISTÒRIA ENS ABSOLGA…DESITGEM, QUE UN ALTRE ANY MÉS, EL FEU VOSALTRES.

En un moment històric on es demanda distància social, ballarem i potser, d’estraperlo, fins ens toquem.
A l’espera que la història ens absolga…desitgem, que un altre any més, el feu vosaltres.

El terme té el seu origen en el nom d’una espècie de ruleta fraudulenta que es va intentar implantar a Espanya en 1935, un acrònim del nom dels seus creadors: Strauss i Perlowitz. La RAE ho defineix com el “Comerç il·legal d’articles intervinguts per l’Estat o subjectes a taxa”.

Encara que en principi la paraula il·legal té connotacions negatives, la història està carregada de moments en què ha sigut necessari anar en contra de la llei per a defensar la justícia, com a casos de desobediència civil que han servit de partida a moviments ciutadans en pro dels drets de les minories o en situacions d’estats autoritaris, on les persones a nivell individual o col·lectiu desafiaven la llei per a defensar el dret a la llibertat.

A Espanya, durant els anys de la dictadura, l’estraperlo estava a l’ordre del dia. En alguns casos, els articles amb què comerciaven eren medicines, que d’una altra forma no s’hagueren pogut aconseguir, o llibres, que estaven prohibits pel govern. Així, encara que difícilment es puga categoritzar a algú que obté un benefici econòmic de les seues activitats com un heroi o un defensor dels drets civils, la distribució d’aquests articles va portar amb si un millor accés a la cultura i a la salut, que no haguera sigut possible per vies legals. En data de hui podríem dir llavors, que, encara que en el seu moment històric aquests estraperlistes van cometre un acte il·legal, la història els va absoldre.

Circuito Bucles torna a ocupar els carrers de València amb Dansa i en un moment històric on es demanda distància social, l’art torna a desafiar els límits del metre i mig, i potser, d’estraperlo, fins ens toquem. A l’espera que la història ens absolga…desitgem, que un altre any més, el feu vosaltres.