NOVETATS THE BEAT

/CIRCUITO BUCLES FETSIVAL

Aquesta iniciativa sorgeix per a fomentar la creació artística del sector de la dansa valenciana creant una xarxa artística i de creació descentralitzada i deslocalitzada que permeta el desenvolupament de residències artístiques ocupant diferents espais dels municipis de la Comunitat Valenciana. 

La nostra labor és la d’oferir suport, compartir experiències i recursos entre municipis i creadors de la Comunitat Valenciana.

En aquest any 2022 han participat 7 municipis oferint els seus espais:

Aldaia, Alzira, Aielo de Malferit, Burjassot, Gátova i Sagunt.

La participació és de 13 companyíes:

Takiri Art Company, Manoamanodanza, Kerri Ann, Cia. EntreTantos, Juana Varela, L’Abocador, Ladyfunta, Batega Dansa, Amar Project, La Basal, Beat Mode Cía., Dance Explorer, Kosmar and the Big Mig.

Els objectius principals del Programa de Residències Circuit Bucles 

  • Oferir major oportunitat a les companyies o creadors de la Comunitat Valenciana, per a la creació de les seues propostes amb la possibilitat d’exhibició.
  • Generar un teixit cultural local més fort on els artistes i creadors se senten secundats i recolzats, en aquest cas des d’un festival pels municipis de la Comunitat Valenciana.
  • Crear una xarxa de residències artístiques valencianes, mitjançant l’activació d’espais i l’optimització d’inversions de manera col·lectiva.
  • Ser nexe d’unió entre les companyies o creadors i els municipis de la Comunitat Valenciana obtenint un seguiment de les residències a través de mediació i avaluació conjunta.